Provozní řád penzionu

Provozní řád penzionu

Všichni hosté jsou povinni se seznámit hned po příjezdu s těmito pokyny. 

 

Host bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti určené osobě na baru restaurace. 

Za ubytování a služby je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele. 

Ubytování hostů s předáním klíčů je možné každý den od 14:00 do 22:00

V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme storno poplatek ve výši 100% částky ceny objednaného pobytu a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník zruší svou rezervaci nejpozději 3 dny předem a to telefonicky, emailem nebo na Booking.com. 

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit správci penzionu. 

Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány na baru v restauraci pověřené osobě v den ukončení pobytu a to od 8:00 do 10:00. Zodpovědná osoba provede před odjezdem kontrolu pokoje. 

Při ukončení pobytu host předá pokoj pověřené osobě, není-li domluveno jinak a odevzdá klíče – při ztrátě bude požadována úhrada 1000 Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje se právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi účtován další den pobytu

V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě

V pokojích nebo společenských prostorách nesmí host bez souhlasu vedení penzionu provádět změny na zařízení, opravy a jakékoli zásahy do elektronické nebo jiné instalace. Závady vzniklé za pobytu hosta, ohlaste prosím neprodleně pracovníkovi penzionu. 

Požádá-li host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. 

Ve vnitřních prostorách penzionu je přísný zákaz kouření. 

Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv a případně měli své domácí obutí

Výměna ložního prádla se při delších pobytech (tj. více jak 7 dní), provádí 2x týdně. Výměna ručníků, koše, toalet. papíru na požádání. 

Noční klid v penzionu platí od 22:00 do 6:00.

Každý je povinen zabezpečit své věci, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto vždy zamykejte vchody do budovy, garáž i pokoj. Návštěvy jsou povoleny pouze v prostorách restaurace, nikoli penzionu. 

Z hygienických důvodů a s ohledem na bezpečnost není dovoleno hostům vstupovat bezdůvodně do provozních a technických zařízení penzionu. 

Psi, kočky a jiná zvířata, mohou být v penzionu umístěna. Cena za jejich ubytování je zdarma. 

Altán s grilem je hostům k dispozici pouze po domluvě s provozovatelem penzionu a hosté za něj zodpovídají po celou dobu jeho pronajmutí. Bazén je volně dostupný každý den od 9:00 do 21:00. Za případné škody bude hosté muset zaplatit částku, kterou mu stanoví provozovatel penzionu. 

Každý přítomný je povinen ohlásit nejbližšímu zaměstnanci objektu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrácení hrozící nebezpečí. 

Případné stížnosti hostů a návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení penzionu. 

Host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s požárními a poplachovými směrnicemi případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany. 

Vstup na okolní pozemky, parkoviště v areálu, parkoviště mimo penzion a do bazénu pouze na vlastní nebezpečí hosta

V objektu penzionu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektronických spotřebičů s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně, tj. holících strojků, vysoušeči vlasů, nabíječek apod.. 

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že host i přes výstrahu penzionu jej hrubě porušuje, má vedení penzionu právo smluvní poměr s ním okamžitě ukončit.